DUURZAAMHEIDSMENU

Binnenkort is op deze website het duurzaamheidsmenu te vinden: een platform voor educatief aanbod op gebied van duurzaamheid waarbij tevens ruimte is voor het uitwisselen van kennis.

Iedere dag komen duurzaamheidsvraagstukken aan bod in de actualiteit. In het onderwijs ontstaat dan ook steeds meer het besef dat het realiseren van een duurzame wereld één van de grootste maatschappelijke uitdagingen van deze tijd is. De vormende en opvoedende invloed van het onderwijs is onmisbaar bij het aangaan van deze uitdagingen. Het is dan ook vanzelfsprekend dat duurzame ontwikkeling een plek verdient in het curriculum.

Duurzaamheidsonderwijs staat nog in de kinderschoenen. Veel scholen zijn bezig met duurzaamheidsonderwijs. Veel bedrijven en instellingen beschikken over educatief duurzaamheidsaanbod of zijn voornemens het te ontwikkelen. Het Duurzaamheidsmenu brengt deze partijen op een overzichtelijke manier samen.


DUURZAME THEMA'S

Milieu en duurzaamheid zijn terug te vinden in het leerdomein Milieu met gebruik van kerndoel 39: Oriëntatie op mens en wereld. Bij onderwijs op gebied van duurzaamheid is het uitgangspunt dat de leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Dat zal ook het uitgangspunt van het Duurzaamheidsmenu zijn.

Duurzaamheid kent drie hoofd duurzaamheidsaspecten: ‘planet’, ‘people’ en ‘profit’. Deze drie aspecten komen terug in de volgende duurzaamheidsthema’s: afval, biodiversiteit, burgerschap, circulaire economie, dieren, energie, klimaat, landschap, milieu, natuur, planten, verkeer & vervoer, voeding, water. Deze zullen terug te vinden zijn in het menu.

Kwalitatief duurzaamheidsonderwijs helpt kinderen te leren om samen problemen op te lossen op een creatieve manier. Ze leren de wereld beter begrijpen, en daardoor zichzelf. Kinderen zijn immers van nature nieuwsgierig. Deze eigenschap kan ingezet worden om ontdekkend en onderzoekend de rijke leeromgeving in de buitenwereld in te gaan. Als leerlingen de school verlaten, zijn zij vertrouwd met duurzaamheid als systeem en kunnen ze deze integraal en praktisch toepassen.